BENELLI 900 SEI 1985, photo envoyée par Gmorokowski